YouTube – Българска Гражданска Телевизия

Българска Гражданска Телевизия: медиите трябва да работят в полза на управляваните, а не на управляващите!

https://www.youtube.com/watch?v=-izID5liMQI&t=277s
https://www.youtube.com/watch?v=ipiz1GugiAs&t=18s